Privacy

 

Praktijk Zoya hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik u heldere en eerlijke informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Praktijk Zoya doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Zoya houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekend dat ik:

 

- U persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden verwerkt op een beveiligde computer die niet met het internet verbonden is of zal worden, zo zijn uw gegevens beschermd tegen cybercriminaleit

- Indien u een voicemail bericht heeft ingesproken deze  meteen naar het beluisteren ervan verwijderd word.

-  E-mails verzonden worden binnen een AVG handhavende server

- voor de financiële administratie en het verwerken van declaraties of banktransacties een aantal gegevens van u nodig heb. In verband hiermee zal ik de volgende algemene persoonsgegevens aan u vragen. (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail). Daarnaast heb ik in sommige gevallen ook persoonsgegevens (BSN en identificatie middels of paspoort, of rijbewijs  of ID kaart).

- Bij de verwerking van uw persoonsgegevens mij  beperk ik tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder uw toestemming. Indien er met toestemming tot overdracht word gekomen maak ik hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

- u de echt geef op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb . Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 15 jaar (bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Als praktijk Zoya ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kunt u dit doen via de contactpagina.